ผอ.นางสาว ชนาพร เจริญผล

 

นางสาว ชนาพร เจริญผล ชื่อเล่น วะ
เกิดวันที่ 23 กพ. พ.ศ. 25 xx ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
การศึกษา ปวส.สาขาการบัญชี จาก วิทยาลัยเกริกสมุทรปราการ
ประวัติการทำงาน ธุระกิจส่วนตัว
ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ fm.101.25 Mhz.บางบ่อเรดิโอ
เกี่ยวกับสถานีบางบ่อเรดิโอ fm.101.25 Mhz
ผอ.สถานีบางบ่อเรดิโอ บริหารงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง